การคัดสรรบุคลากร

การคัดสรร บุคคลากร

มีการตรวจสอบประวัติกับกองทะเบียนประวัติฯ สนง.ตํารวจแห่งชาติ และต้องผ่านการตรวจหาสารเสพติด

 

การรับสมัครรับบุคคลากร

ขั้นตอนที่ 1 ต้องตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผ่านการตรวจหาสารเสพติด ให้กรอกใบสมัคร ถ้าตรวจพบสารฯ ยกเลิก

ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัคร สัมภาษณ์ ถ้าผ่านทำการฝึกอบรมตามหัวข้อการฝึกอบรม ถ้าผ่านการ ฝึกอบรม รับชุดฟอร์มและทำประวัติ คัดเลือกเพื่อเข้าประจำจุดที่เหมาะสม ถ้าไม่ผ่านการฝึกฯ ยกเลิก

ขั้นตอนที่ 3 ทำประวัติส่งลูกค้าและส่งประกันสังคม

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบประวัติกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สนง.ตำรวจแห่งชาติ ระยะตรวจสอบ 1 เดือน ถ้าไม่ผ่านการสอบประวัติยกเลิก

 

คุณสมบัติ รปภ.

1. คุณสมบัติหัวหน้าชุด

 • อายุ 25-50ปี, สัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหาร, สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมการเป็นหัวหน้างาน
 • ผ่านประสบการณ์การเป็น รปภ 3 ปีขึ้นไป
 • ต้องยินยอมให้ตรวจสอบประวัติกับกองทะเบียนฯ สนง.ตำรวจแห่งชาติ

2. คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

 • อายุ 18-55 ปี สัญชาติไทย, สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • ต้องยินยอมให้ตรวจสอบประวัติกับกองทะเบียนประวัติฯ สนง.ตำรวจแห่งชาติ
*** คุณสมบัติพิเศษ ต้องผ่านการตรวจหาสารเสพติด

 

หน้าที่ของ รปภ. ต้องปฏิบัติโดยพื้นฐาน

 • ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ป้องกัน ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
 • รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
 • ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม การเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ
 • ดูแลตรวจสอบการนำเข้า-นำออกทรัพย์สินในพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบายของผู้ว่าจ้าง
 • ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้าง เมื่อเลิกงานหรือออกนอกพื้นที่ในเวลาปฏิบัติงาน หรือกรณีเหตุเฉพาะกิจ
 • อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทางเข้า-ออก และบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ดูแลระบบ น้ำประปา ไฟฟ้า ระบบไฟส่องสว่าง ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจตราพื้นที่ในบริเวณที่รับผิดชอบทุก 1 ชั่วโมง หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
 • ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันและบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน
 • กรณีเกิดเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน เหตุร้ายแรง ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องโดยทันที